Duminică 03 Martie 2024, Actualizat acum 62 zile 12:00 am

Anunț! Lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 03/6A Sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus anunţa lansarea apelului de selecţie astăzi, 06.09.2021, pentru Măsura 03/6A Sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor.

 1. Data lansarii apelului de selectie

Proiectele, un dosar original şi 2 (două) dosare în copie, precum și suportul electronic – CD, DVD (forma editabilă a cererii de finanțare -formatul PDF și, acolo unde este cazul, a Anexelor B sau C – format excel, scanul tuturor documentelor atasate) se vor depune incepand cu data de 13.09.2021.

 Data limita de depunere a proiectelor

Data limita de depunere – 15.10.2021, orele 12.00.

 1. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Sus, comuna Vorona, Judeţul Bototani, zilnic, de luni pana joi, in intervalul orar  09.00-14.00, iar vineri in intervalul orar 09.00-12.00.

În ultima zi de depunere a  proiectelor, aceasta se realizează până la ora 12.00.

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat in teritoriul GAL Valea Siretului de Sus. Aria geografica a teritoriului cuprinde comunele:  Blandesti, Gorbanesti, Unteni, Rachiti, Stauceni, Vorona, Corni, Baluseni, Cristesti, Tudora, Cosula, Curtesti, Vladeni, Liteni (judetul Suceava).

 Tipuri de beneficiari eligibili:

 • Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Întreprindere familială (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată[1] – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole;
 • Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.
 1. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma disponibila pe masura – 197.298 euro;

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 197.298 euro/proiect;

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 197.298 euro/proiect;

o Intensitatea sprijinului:

Sprijinul public va reprezenta 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile (corespunzatoare procentului de 70% ) va fi de maxim 197.298 euro cu respectarea conditiilor ajutorului de minimis.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această măsură este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

 1. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru informaţii suplimentare, Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus va pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 8.00-16.00, la sediul GAL Valea Siretului de Sus din comuna Vorona, judeţul Botosani. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/588.743, e-mail: valeasiretuluidesus@gmail.com.

 1. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile la sediul  GAL.

 

[1] În categoria SRL-uri este inclusă și microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant (“societate cu răspundere limitată – debutant” sau “S.R.L. – D.”). Conform OUG 6/2011 prin Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, gestionat de A.I.P.P.I.M.M, se acordă facilităţi pentru microîntreprinderile nou-înfiinţate, conduse de întreprinzători tineri, care desfăşoară pentru prima dată activitate economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată, în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   Acordarea sprijinului nerambursabil prin M 03/6Apentru această categorie de solicitanţi  se va face cu respectarea criteriilor privind încadrarea în  ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 precum şi în legislaţia naţională în vigoare, respectiv încadrarea în plafonul maxim 200.000 Euro pe care o întreprindere unică îi poate primi pe o perioadă de 3 ani.

 

 


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*