Miercuri 29 Mai 2024, Actualizat acum 149 zile 12:00 am

Anunț privind lansarea proiectului ,,Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru teritoriul GAL Valea Siretului de Sus”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI ,,SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ   PENTRU TERITORIUL GAL VALEA SIRETULUI DE SUS”

 Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus anunţă lansarea proiectului “SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ   PENTRU TERITORIUL GAL VALEA SIRETULUI DE SUS”.

Proiectul este finanțat prin PNDR 2023-2027, Masura 19- LEADER, Sub-masura 19.1 – Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală.

Obiectivul general al proiectului: îl reprezintă creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală perioada 2023-2027.

Obiectivul specific– derularea unui proces de consultare și animare realizat la nivel local, cu implicarea, în mod activ, a actorilor locali și organizațiilor din teritoriu. În acest fel, se vor analiza atât nevoile și oportunitățile de dezvoltare, cât și mecanismul de implicare activă a populației în dezvoltarea zonei.

Implementarea proiectului ,,SPRIJIN PREGĂTITOR PENTRU ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ” vizează creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial, ceea ce va oferi actorilor locali și reprezentanților din diferite domenii de activitate posibilitatea de a lucra împreună și de a interacționa în favoarea dezvoltării comunității din teritoriul GAL.

Activitățle de animare/informare/consultare se vordesfășura în perioada 09 octombrie 2023- 21 octombrie 2023 în cele 14 localităţi din teritoriul GAL Valea Siretului de Sus, respectiv: Comuna Băluşeni, Comuna Blândeşti, Comuna Corni, Comuna Coşula, Comuna Cristeşti, Comuna Curteşti, Comuna Gorbăneşti, Oraşul Liteni, Comuna Răchiţi, Comuna Stăuceni, Comuna Tudora, Comuna Unţeni, Comuna Vlădeni şi Comuna Vorona.

Organizarea acestor activități au ca scop consultarea populației din teritoriul GAL cu privire la direcțiile de finanțare spre care vor fi orientate fondurile europene alocate în cadrul  SDL GAL Valea Siretului de Sus pentru perioada 2023-2027.

Valoarea totală a proiectului: 28.735,23 euro, fară TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 3.001,42 euro, valoarea totală este de 31.736,65 euro.

Data începerii proiectului:22.09.2023

Data finalizării proiectului: 21.12.2023

Datele de contact ale beneficiarului:

Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus

Adresa: Comuna Vorona, județul Botoșani, cod postal 717475

Adresa de email: valeasiretuluidesus@gmail.com

Pentru mai multe detalii despre activităţile Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus puteţi accesa site-ul www.valeasiretuluidesus.ro.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*