Marti 16 Iulie 2024, Actualizat acum 197 zile 12:00 am

Comunicat de presă: Deschidere sesiune pentru depunerea cererilor de proiecte în cadrul SDL Codrii Herței

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței lansează în perioada 22.03.2024 – 22.04.2024:

  • apel de selecție nr. 3/2024 pentru Măsura 2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței”;
  • apel de selecție nr. 7/2024 pentru Măsura 4 „Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței”

– apel de selecție nr. 7/2024 pentru Măsura 5 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței”;

 

Măsura 2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței”

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat sunt:

– Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unor activități non-agricole. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up);

Micro‐întreprinderile și întreprinderile mici, atât cele existente cât și cele nou înființate (start‐up) trebuie să fie înregistrate la ONRC și să‐și desfășoare activitatea în teritoriul G.A.L. Codrii Herței (atât sediul social, cât și punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în teritoriul G.A.L. Codrii Herței). Sunt eligibili în cadrul măsurii 2, numai solicitanții autorizați și înscriși la ONRC.

Fondurile disponibile (valoarea publică) pentru Măsura 2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt de 50.000,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 50.000,00 Euro.

Perioada de implementare a proiectelor este de 5 ani de la data semnării Contractului de finanțare, fără a depăși data limită de 31.12.2025. Termenul maxim pentru încheierea Contractului de finanțare este 30.06.2024.

 

Măsura 4 „Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței”

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat sunt:

-Autoritățile administrației publice locale, conform legislației în vigoare;

-ONG-uri acreditate conform legislației în vigoare;

-Alte entități de drept public sau privat acreditate conform legislației în vigoare.

Fondurile disponibile (valoarea publică) în aceasta sesiune pentru Măsura 4 “Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt de 41.090,00 Euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 41.090,00 Euro.

 

Măsura 5 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței”     

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat sunt:

-Autoritățile administrației publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

-ONG-uri definite conform legislației în vigoare.

Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanțare/fiecare membru al parteneriatului, după caz trebuie să aibă personalitate juridică.

Fondurile disponibile (valoarea publică) în această sesiune pentru Măsura 5 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt de 80.306,00. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 40.153,00 Euro.

 

Data limită de depunere este 22.04.2024, orele 12.00. Proiectele se vor depune la sediul G.A.L. Codrii Herței din localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-14.00.

Perioada de implementare a proiectelor este de 3 ani de la data semnării Contractului de finanțare, fără a depăși data limită de 31.12.2025.

 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului în vigoare, disponibil pe site-ul Asociației Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Hertei, www.codriihertei.ro.

Pentru informații suplimentare, Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței va pune la dispoziție un birou de relații cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 9.00-14.00, la sediul din localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani. Ne puteți contacta la numărul de telefon – 0752109965, e-mail: codrii.hertei@yahoo.ro.

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate sunt disponibile la sediul G.A.L. Codrii Herței.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*