Sâmbătă 24 Februarie 2024, Actualizat acum 54 zile 12:00 am

Anunț GAL Valea Siretului de Sus: Lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 05/6B

ANUNT LANSAREA SESIUNII DE CERERI DE PROIECTE PENTRU MASURA 05/6B Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate

Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus anunţa lansarea apelului de selecţie astăzi ,07.11.2022, pentru MASURA 05/6B Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate.

1. Data lansarii apelului de selectie

Proiectele, un dosar original şi 2 (două) dosare în copie, precum și suportul electronic – CD, DVD (forma editabilă a cererii de finanțare -formatul PDF și, acolo unde este cazul, a Anexelor B sau C – format excel, scanul tuturor documentelor atasate) se vor depuneincepand cu data de 10.11.2022

2. Data limita de depunere a proiectelor

Data limita de depunere – 20.12.2022, orele 12.00.

3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Sus, comuna Vorona, Judeţul Bototani, zilnic, de luni pana joi, in intervalul orar  09.00-14.00, iar vineri in intervalul orar 09.00-12.00.

În ultima zi de depunere a  proiectelor, aceasta se realizează până la ora 12.00

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finantare trebuie implementat in teritoriul GAL Valea Siretului de Sus. Aria geografica a teritoriului cuprinde comunele: Blandesti, Gorbanesti, Unteni, Rachiti, Stauceni, Vorona, Corni, Baluseni, Cristesti, Tudora, Cosula, Curtesti, Vladeni, Liteni (judetul Suceava).

 4. Tipuri de beneficiari eligibili:

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:

–           Autoritate a administraţiei publice locale acreditată, la data depunerii cererii de finanțare, în condiţiile legii;

–           Furnizori publici de servicii sociale acreditaţi, în condițiile legii;

–           Furnizori privați de servicii sociale acreditaţi, la data depunerii cererii de finanțare, în condiţiile legii :

         asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România

         unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de culte.

–           GAL-ul.

5. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma disponibila pe masura – 158.543,87 euro din EURI;

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 158.543,87 euro/proiect;

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 158.543,87 euro/proiect;

o Intensitatea sprijinului:

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de venit și nu va depăși 158.543,87 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit:

  • Suma minimă nerambursabilă: 5.000 euro/proiect;
  • Suma maximă nerambursabilă: 158.543,87 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 158.543,87 euro.

6. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru informaţii suplimentare, Asociatia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus va pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 8.00-16.00, la sediul GAL Valea Siretului de Sus din comuna Vorona, judeţulBotosani. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/588.743, e-mail: valeasiretuluidesus@gmail.com.

7. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru această măsură, ghid ce se regaseste pe pagina de internet www.valeasiretuluidesus.ro.

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile si la sediul  GAL.

 


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*