Marti 23 Aprilie 2024, Actualizat acum 113 zile 12:00 am

25 de primării din județ verificate de Corpul de control al Prefectului

În anul 2018, reprezentantul Corpului de Control al Prefectului a făcut parte din comisiile mixte de îndrumare privind modul de exercitare de către primari a atribuţiilor delegate şi executate de către aceştia în numele statului şi de către secretarii unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Suceava, constituite prin ordin al prefectului.

Comisiile au verificat un număr de 25 de U.A.T.– uri în urma cărora au dispus 557 de măsuri de remediere a deficienţelor și 113 măsuri de îndrumare metodologică.

De asemenea, reprezentantul Corpului de control împreună cu împuterniciţii Prefectului Judeţului Suceava desemnaţi prin ordin, pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor potrivit legilor fondului funciar, pe baza planului tematic stabilit conform prevederilor legale in domeniu au efectuat verificări la 7 U.A.T-uri (nu a fost cazul de aplicare de sancţiuni contravenţionale).

În cursul anului 2018, au fost efectuate numai de către Corpul de Control al Prefectului 150 de verificări la primării, pentru soluționarea problemelor privind nerespectarea legilor de fond funciar, în speţă, întârzierea punerii în posesie, eliberarea titlurilor de proprietate cât şi activitatea consiliilor locale, a primarilor, precum şi sesizări cu privire la construcţii ilegale, la legalitatea contractelor de achiziţii publice, la modul de cheltuire a banilor publici și a altor probleme ce vizează convieţuirea socială.
O componentă deosebit de importantă a activtiății instituției prefectului o constituie verificarea legalităţii actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi contencios administrativ.

În anul 2018, au fost înaintate în vederea exercitării controlului de legalitate un număr de 45.586 acte administrative emise/adoptate de cele 114 unităţi administrativ – teritoriale din judeţ şi Consiliul Judeţean Suceava și comunicate până la data de 31.12.2018,
din care:
– 9.278 hotărâri
– 9.062 hotărâri adoptate de Consiliile Locale din judeţ
– 216 hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Suceava.
– 36.308 dispoziţii
– 35.516 emise de către primari.
– 762 emise de Preşedintele Consiliului judeţean Suceava

Comparativ cu anul 2017 se observă o scădere a numărului de acte administrative adoptate/emise de autoritățile publice locale când au fost verificate 53.833 acte administrative(o scădere cu 15,32%).

În anul 2018, au avut loc 29 acțiuni de îndrumare a primarilor și secretarilor unităților administrativ – teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou apărute.
Dintre acestea, au fost convocate la sediul Instituției Prefectului – 4 ședințe de instruire a primarilor și secretarilor unităților administrativ – teritoriale din județ, cu privire la atribuțiile ce le revin potrivit legii, la care au participat și reprezentanți ai serviciilor publice sau alte instituții cu activitate în domeniu supus dezbaterii.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*