Vineri 12 Iulie 2024, Actualizat acum 193 zile 12:00 am

Un apreciat profesor de la USV s-a stins din viață

Sâmbătă, 26 martie 2022, Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule şi Robotică din cadrul USV Suceava l-a pierdut pe unul dintre veteranii care au făcut parte din colectivul ce a pus bazele învăţământului superior tehnic la Suceava. Este vorba despre profesorul universitar doctor inginer Lucian Severin, director de departament, cadru didactic competent şi respectat de colegi şi studenţi, care s-a implicat cu toata fiinţa în viaţa facultăţii şi a universităţii, preocupându-se cu deosebită seriozitate atât de formarea studenţilor, cât şi de dezvoltarea bazei materiale didactice şi de cercetare ştiinţifică.

Născut în anul 1951, în Aldeşti, judeţul Galaţi, a absolvit Facultatea de Mecanică din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini, obţinând diploma de inginer, ca şef de promoţie. A luat repartiţie la Combinatul de Celuloză şi Hârtie Suceava, unde a fost angajat ca inginer de producţie şi apoi inginer de proiectare.

Începe activitatea la Institutul de Învăţământ Superior Suceava în 1979, ca asistent titular la Facultatea de Mecanică, Catedra TCM, la trei ani de la înfiinţarea acesteia, unde activează până în 1985. Între 1985 şi 1990, este Vicepreşedinte al Consiliului Popular al Municipiului Suceava; apoi, în 1990, Inginer proiectant la S.C. URB Rulmenţi S.A. Suceava. Revine la catedră în anul 1990, ocupând, prin concurs, un post de şef de lucrări la Facultatea de Mecanică, Catedra Tehnologii şi Management.

Îşi continuă studiile cu teza de doctorat în domeniul Inginerie Industrială – Tehnologia Construcţiilor de Maşini, obţinând titlul de doctor inginer la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi în anul 1996, an în care promovează conferenţiar; din 1999, ocupă postul de profesor titular la disciplinele Management, Echipamente şi Tehnologii de Prelucrare prin DeformarePlastică la Rece, Managementul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă, dezvoltând laboratoare
didactice şi de cercetare în domeniu.

Deosebit de competent, muncitor şi perseverent, a elaborat, pe parcursul activităţii la Facultatea de Mecanică din Suceava, un număr de 12 cursuri, manuale şi îndrumare de proiectare şi peste 120 de lucrări ştiinţifice şi rapoarte de cercetare. A fost preocupat de pregătirea profesională în domeniul de studiu, dar şi de viaţa colectivului catedrei din care a făcut parte, conducându-i destinele, ca şef de catedră, din 2007 până în 2012. S-a implicat profund în viaţa facultăţii ca profesor, director de departament, dar şi ca membru al Consiliului Facultăţii. La nivelul universităţii, a coordonat activitatea de protecţie şi securitate a muncii.

Corpul neînsufleţit se află depus la cimitirul Pacea Vechi, iar înmormântarea va avea loc marţi, 30 martie, la ora 14.00.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*