Marti 19 Martie 2019, Actualizat acum 77 zile 12:00 am


 

Operatorii economici pot depune cererile de școlarizare a elevilor până pe 23 noiembrie

Cifra de școlarizare se stabilește anual, pe baza nevoilor pieții muncii și a tendințelor de dezvoltare, precum și pe baza solicitărilor operatorilor economici. Astfel, potrivit ISJ Suceava, inspectoratul școlar trebuie să adapteze proiectul cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 la solicitările operatorilor economici, conform precizărilor din Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020 aprobat prin OMEN nr. 5402 din 01.11.2018.

like facebook, suceava, news, stiriConform modelului prevăzut în anexa la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020, solicitările operatorilor economici pentru învățământul dual vor fi transmise până la data de 23 noiembrie 2018, la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) prin e-mail la adresa vet@tvet.ro.

În cazul învățământul profesional, solicitările de școlarizare ale operatorilor economici vor fi înaintate unităților de învățământ profesional și tehnic partenere sau inspectoratelor școlare, până la data de 23 noiembrie 2018, conform modelului prevăzut în anexa la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020.

Cifrele de școlarizare propuse de IȘJ pentru anul școlar 2019-2020 sunt înaintate spre aprobare MEN în luna ianuarie 2019.

loading...

Loading...

Lăsați un comentariu

*