Vineri 24 Mai 2019, Actualizat acum 143 zile 12:00 am


 

Președintele unei obști de pădure, trimis în judecată. A țepuit statul cu peste 74 de milioane de lei

tribunal suceavaPreședintele unei obști de pădure a fost trimis în judecată de procurori pentru evaziune fiscală. Obștea de Pădure, înființată în anul 2000, în zona rurală a județului Suceava, avea scopul de a administra și gospodări fondul forestier, proprietate privată a membrilor obștii.

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, la data de 05 martie 2014, cenzorul împreună cu membrii Obştii de Pădure au sesizat mai multe nereguli în legătură cu activitatea desfășurată de către președintele Obştii, în sensul că nu a evidențiat în contabilitatea obștii toate operațiunile efectuate și a vândut fără aprobarea membrilor obștii, masă lemnoasă, veniturile realizate nefiind folosite în interesul Obştii.
like facebook, suceava, news, stiri
Din cercetări a rezultat că, profitând de faptul că Obştea nu a beneficiat de expertiza unui contabil, inculpatul a gestionat activitatea acesteia cu încălcarea dispoziţiilor legale şi a Statutului Obştii, astfel: nu a ținut evidența contabilă cu privire la activitatea desfășurată; nu a întocmit evidența contabilă de gestiune pe cele două tipuri de activități desfășurate: activitate fără scop patrimonial și activitate comercială, în vederea delimitării cheltuielilor și veniturilor pe fiecare activitate în parte;nu a întocmit documente justificative (facturi) pentru toate operațiunile de livrare material lemnos către terți; nu a întocmit documente de încasare (chitanțe) pentru toate sumele achitate de către obșteni reprezentând cotizație și exploatare; nu a întocmit documente justificative (ordine de compensare) cu privire la stingerea creanțelor și a datoriilor prin compensare, conform prevederilor H.G. nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadență ale contribuabililor, persoane juridice; nu a întocmit registrele contabile obligatorii constând în Registrul – jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare, nu a întocmite balanțe de verificare, nu a întocmit și depus la organul fiscal competent situațiile financiare anuale; nu a calculat, înregistrat și declarat obligațiile fiscale reprezentând impozit pe profit aferent activității economice desfășurate în perioada 2012 – 2014 și impozit pe veniturile din salarii, contribuții salariale aferente aceleași perioade; nu a fost înregistrată la organul fiscal ca plătitoare de impozit pe profit.

În perioada 2012 – 2014, în calitate de președinte al Obştii de Pădure, inculpatul nu a înregistrat în contabilitatea Obştii veniturile asimilate salariilor obținute de acesta și de membrii Obştii (6 persoane) în sumă de 70.220 lei (58.354 lei venituri asimilate salariilor inculpatului și 11.866 lei venituri asimilate salariilor membrilor), prin această modalitate sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul general de stat în sumă de 38.931 lei, reprezentând impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor și contribuțiile sociale.

În perioada 2012 – 2015, inculpatul, în calitate de președinte al Obştii de Pădure, nu a evidențiat în contabilitatea Obştii toate veniturile realizate din activitățile economice desfășurate, prin această modalitate sustrăgându-se de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul de stat cu suma de 35.634,36 lei (2012 – 2014 suma de 32.487 lei și 2015 suma de 3.147,36 lei), reprezentând impozitul pe profit.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în cuantum de 74.565,36 lei (35.634,36 lei impozit pe profit şi 38.931 lei impozit venit salarii), iar pentru recuperarea lui au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului, respectiv asupra a trei autoturisme, a unei case de locuit și asupra terenului aferent locuinței.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.

loading...

Loading...

Ping-uri pentru aceasta Știre

  1. Președintele unei obști de pădure, trimis în judecată. A țepuit statul cu peste 74 de milioane de lei | Moldova24

Lăsați un comentariu

*