Vineri 12 Iulie 2024, Actualizat acum 193 zile 12:00 am

Colaborare între USV și DGA pentru prevenirea corupției

Protocolul semnat de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava cu Direcția Generală Anticorupție (D.G.A.) are ca obiect organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de prevenire a corupţiei, care vizează, în principal, promovarea în mediul universitar a integrităţii, eticii şi deontologiei profesionale, conştientizarea consecinţelor implicării în acte de corupţie, precum şi informarea studenţilor şi a cadrelor didactice cu privire la competenţa conferită de lege Direcţiei Generale Anticorupţie, potrivit unui comunicat al USV.

În cadrul parteneriatului, D.G.A. va propune şi dezvolta tematica specifică în domeniul prevenirii corupţiei, va participa la conferinţe, simpozioane, seminarii, sesiuni ştiinţifice etc., organizate pe probleme de interes comun, va elabora în colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava broşuri şi volume tematice în domeniul prevenirii corupţiei, va participa cu articole din domeniul prevenirii corupţiei în publicaţiile de specialitate ale USV, va mediatiza derularea activităţilor comune în mass-media și va acorda sprijin de specialitate în realizarea unor materiale cu mesaje preventive.

Activităţile desfăşurate de către USV în cadrul acestui parteneriat vor consta în promovarea mesajelor campaniilor D.G.A., la evenimentele organizate și sprijinirea D.G.A., în calitate de partener, în campaniile de conştientizare adresate mediului universitar. De asemenea, USV va solicita specialişti din partea D.G.A. pentru activităţile de învăţământ/ formare pe domeniul specific/ problematica specifică, va participa cu articole pe tematica publicaţiilor de specialitate ale D.G.A, va asigura tipărirea / realizarea şi, după caz, montarea de materiale conţinând mesaje anticorupţie (broşuri, fly-ere, pliante, bannere etc.) și va populariza Linia gratuită Telverde anticorupţie 0800 806 806 a D.G.A. prin afişarea unor mesaje de prevenire a corupţiei în locurile special amenajate în acest sens.

Acest parteneriat confirmă eforturile constante ale USV de prevenire a corupţiei care, de-a lungul ultimilor ani, au constat în transmiterea de informări legate de politica USV în acest domeniu, organizarea unor dezbateri, crearea și utilizarea email-ul Părerea ta contează sau aplicarea unor chestionare studenților (cu o frecvență de 3 ani).

Astfel, în anii universitari 2013 și 2016, au fost realizate două cercetări care au investigat percepția studenților asupra fenomenului corupției atât la nivel general, în întregul sistem universitar românesc, cât şi la nivel particular, în cadrul USV. În ambele cercetări au fost chestionați aproximativ 25% din numărul total al studenților universității, selecția respondenților având la bază o eșantionare proporțional multistratificată pe ani de studiu, facultăţi şi programe de studiu.

Datele comparative au evidențiat impactul pozitiv al politicilor aplicate la nivelul instituției USV: dacă în anul 2013 media evaluării pozitive a corectitudinii examenelor în USV a fost de 86,1%, cercetarea din 2016 a înregistrat un procent de 92,5%.

Putem afirma că promovarea unei politici consecvente şi transparente în privinţa criteriilor de evaluare la examene reprezintă măsuri cu impact pozitiv pentru insuflarea unei atitudini oneste şi responsabile în rândul studenților, contribuie la stimularea competitivității academice și la cultivarea unei atmosfere de încredere în calitatea actului educațional din USV”, se arată în comunicat.


Loading...

loading...

Ping-uri pentru aceasta Știre

  1. Colaborare între USV și DGA pentru prevenirea corupției | Moldova24

Lăsați un comentariu

*