Luni 26 Octombrie 2020, Actualizat acum 299 zile 12:00 am

 

Preoţi şi măicute instruiţi de pompieri

pompieri maicuteDe la începutul anului 2015, cu precădere în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, inspectorii de specialitate din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava au efectuat 46 de controale tematice şi 20 de fond, precum şi activităţi de instruire cu personalul din conducerea cultelor recunoscute în judeţ şi cel clerical (Biserica Creştin-Ortodoxă, Biserica Creştin-Ortodoxă pe stil vechi, Biserica Greco-Catolică, Biserica Creştină după Evanghelie, Biserica Baptistă, Biserica Adventistă de ziua a şaptea), inclusiv la cele opt Biserici – monumente UNESCO, se arată într-un comunicat al ISU Suceava.

În cadrul acestor activităţi s-a pus accentul pe instruirea personalului responsabil cu privire la realizarea măsurilor de securitate la foc. S-au stabilit planurile privind ordinea şi priorităţile care trebuie avute la salvarea bunurilor şi a exponatelor de valoare, în special la monumentele UNESCO. De asemenea, s-au reactualizat planurile de intervenţie la incendiu la obiectivele de cult unde există spaţii de cazare pentru personalul clerical şi pentru pelerini. Nu în ultimul rând, acolo unde a fost cazul, s-a acordat asistenţă tehnică de specialitate privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu.

Pentru prevenirea unor evenimente nedorite, pompierii militari suceveni vor participa la slujbele specifice acestei perioade, şi vor sprijini personalul clerical privind modul de intervenţie în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

Sfintele Sărbători de Paşti şi Învierea Domnului aduc bucurie sufletească tuturor credincioşilor de pretutindeni.

Slujbele religioase organizate cu ocazia apropierii măreţului eveniment se desfăşoară în lăcaşurile de cult, mare parte dintre acestea fiind intrate în patrimoniul cultural şi istoric al poporului român, dar şi UNESCO.

Mărturie vie a spiritualităţii româneşti, lăcaşurile de cult adăpostesc adevărate valori artistice şi de cult, cum sunt icoane, sculpturi, fresce, tapiţerii ori manuscrise şi tipărituri.

Nu de puţine ori moştenirea culturală şi religioasă lăsată de înaintaşi a căzut pradă flăcărilor, fiind distruse importante valori materiale şi spirituale.

De aceea este foarte important ca normele de prevenire şi stingere a incendiilor la lăcaşurile de cult şi măsurile de protecţie la foc să fie respectate întocmai, iar organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor să fie la un nivel corespunzător.

În acest sens, pompieriii amintesc câteva reguli care trebuie cunoscute şi respectate:             

            – aprinderea lumânărilor de către enoriaşi se va face în locurile stabilite şi amenajate, amplasate la distanţă corespunzătoare de elemente combustibile din interiorul bisericii. Permanent, o persoană desemnată va supraveghea focurile din sobele lăcaşurilor de cult, precum şi stingerea lumânărilor căzute sau consumate;

            – este interzisă folosirea instalaţiilor electrice de iluminat cu defecţiuni sau improvizaţii, precum şi suprasolicitarea acestora. La tablourile electrice de distribuţie se vor folosi numai siguranţe calibrate. De asemenea, este interzisă utilizarea pentru încălzire a aparatelor de tip radiator, reşou sau a altor improvizaţii;

            – la terminarea slujbelor religioase vor fi scoase de sub tensiune aparatele electrice şi instalaţia de iluminat;

            – în funcţie de suprafaţa construibilă, lăcaşele de cult vor fi dotate cu mijloace de primă intervenţie şi menţinute în stare de funcţionare. Pe timpul slujbelor religioase, accesul credincioşilor va fi limitat la capacitatea lăcaşului de cult. De asemenea, uşile de pe căile de evacuare vor fi poziţionate deschis;

            – acolo unde enoriaşii vor fi prezenţi în număr mare, slujbele religioase se vor savârşi în aer liber, pentru evitarea supraaglomerării;

            – personalul desemnat pentru organizarea şi desfăşurarea ceremonialului religios va fi instruit asupra respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi a evacuării credincioşilor în situaţie de urgenţă;

            – angrenarea personalului din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă în acţiuni de prevenire şi stingere a incendiilor pe perioada sărbătorilor pascale;

            – nu în ultimul rând, eliberarea/asigurarea căilor de acces pe toate laturile obiectivelor vizate pentru o intervenţie eficientă a autospecialelor pompierilor militari.

 

 


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*