Vineri 30 Octombrie 2020, Actualizat acum 303 zile 12:00 am

 

Vezi cât vor costa, la Suceava, alegerile pentru preşedinţie!

votAutorităţile sucevene iau toate măsurile care se impun pentru buna organizare a alegerilor prezidenţiale. În vederea organizării şi desfăşurării în cele mai bune condiţii ale scrutinului electoral pentru alegerea Preşedintelui României din data de 2 noiembrie 2014, la nivelul judeţului Suceava au fost demarate activităţile cuprinse în Programul calendaristic:
– prin ordin al Prefectului au fost constituite Comisia tehnică judeţeană al şi Grupul  tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică judeţeană.
– prin ordin al prefectului s-a stabilit dimensiunea ştampilei Biroului electoral judeţean şi a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare.

like-facebookÎn acelaşi sens, până la această dată s-a stabilit locaţia în care îşi va desfăşura activitatea Biroul Electoral Judeţean nr.35 Suceava şi s-a asigurat logistica necesară  pentru buna desfăşurare a activităţii.
Pentru buna colaborare cu autorităţile publice locale  în vederea optimizării activităţilor aferente acestui proces electoral, au fost distribuite către primari „Instrucţiunile privind calendarul principalelor operaţiuni care vor fi efectuate de primari în Registrul Electoral pe durata alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014”., aceştia având obligativitatea  de a întocmi  şi tipări  într –un exemplar  listele electorale permanente, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse  în Registrul Electoral, până la data de 17 septembrie 2014.
La nivelul judeţului Suceava, şi la acest scrutin electoral dreptul de vot va putea fi exercitat într–un număr de 553 secţii de votare asemenea celui pentru alegerea membrilor Parlamentului European.

Pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea  alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014, pentru judeţul Suceava a fost alocat un buget total de 2.981 mii lei, din care:
–    cheltuieli de personal – 2.515 mii lei,
–    bunuri şi servicii – 406 mii lei
–    şi cheltuieli active nefinanciare (mijloace fixe) – 60 mii lei.
În ceea ce priveşte, plata membrilor secţiilor de votare,(2+7) în conformitate cu prevederile HG nr. 705/2014 preşedinţii secţiilor de votare şi locţiitorii acestora  vor beneficia de  indemnizaţie de 85 de lei/zi de activitate, dar nu mai  mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin şi 4 zile pentru cel de-al doilea tur de scrutin, iar ceilalţi membri de o indemnizaţie de 65 de lei/zi de activitate, dar nu mai  mult de 3 zile pentru primul tur de scrutin şi 2 zile pentru cel de – al doilea tur de scrutin.
Buletinele de vot, autocolantele şi ştampilele cu menţiunea VOTAT, vor fi asigurate de către  Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului urmând să achiziţioneze toate celelalte materiale necesare votării.
Activităţile destinate organizării în  cele mai bune condiţii a alegerilor pentru preşedintele României, la nivelul judeţului Suceava se desfăşoară conform graficului stabilit de prevederile legislative chiar astăzi 12 septembrie având loc tragerea la sorţi pentru desemnarea magistraţilor în biroul electoral judeţean nr 35 Suceava. Preşedinte este judecătorul Luminiţa Froicu, locţiitori: Mărioara Ignat şi Liliana Condrovici.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*