Sâmbătă 02 Martie 2024, Actualizat acum 61 zile 12:00 am

GAL Valea Siretului de Sus anunță lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 04/6B

Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus anunţă lansarea apelului de selecţie pentru Măsura 04/6B Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei.

1. Data lansarii apelului de selecție

Proiectele, un dosar original şi 2 (două) dosare în copie, precum și suportul electronic – CD, DVD (forma editabilă a cererii de finanțare -formatul PDF și, acolo unde este cazul, a Anexelor B sau C – format excel, scanul tuturor documentelor atasate) se vor depune incepând cu data de 01.10.2021

2. Data limita de depunere a proiectelor

Data limita de depunere – 01.11.2021, orele 12.00.

3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiecte

Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Sus, comuna Vorona, Judeţul Botoșani, zilnic, de luni până joi, in intervalul orar  09.00-14.00, iar vineri în intervalul orar 09.00-12.00.

În ultima zi de depunere a  proiectelor, aceasta se realizează până la ora 12.00

In mod obligatoriu, proiectul pentru care se solicita finanțare trebuie implementat in teritoriul GAL Valea Siretului de Sus. Aria geografică a teritoriului cuprinde comunele:  Blandesti, Gorbanesti, Unteni, Rachiti, Stauceni, Vorona, Corni, Baluseni, Cristesti, Tudora, Cosula, Curtesti, Vladeni, Liteni (județul Suceava).

4. Tipuri de beneficiari eligibili:

  • Autoritățile administrației publice locale și asociațiile acestora, conform legislației naționale în vigoare;
  • ONG-uri,
  • Alte instituții publice care prin activitatea acestora contribuie la atingerea priorității vizate prin Măsură

5. Fondul disponibil – alocat pe sesiune, cu următoarele precizări:

o Suma disponibila pe masura125.620,06 euro;

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect – 100.000 euro/proiect;

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) – 100.000 euro/proiect;

o Intensitatea sprijinului:

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri care sunt negeneratoare de venit și nu va depăși 100.000 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit:

  • Suma minimă nerambursabilă: 5.000 euro/proiect;
  • Suma maximă nerambursabilă: 000 euro/proiect.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 100.000 euro/proiect

6. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru informaţii suplimentare, Asociația Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus va pune la dispoziţie un birou de relaţii cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 8.00-16.00, la sediul GAL Valea Siretului de Sus din comuna Vorona, judeţul Botoșani. Ne puteţi contacta la numărul de telefon 0231/588.743, e-mail: valeasiretuluidesus@gmail.com.

7. Alte informații pe care GAL le consideră relevante:

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru această măsură.

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate sunt disponibile si la sediul  GAL.

 

 

 


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*