Duminică 27 Septembrie 2020, Actualizat acum 270 zile 12:00 am

 

Anunț Profi Izo Bek SRL privind decizia etapei de încadrare pentru emiterea acordului de mediu

SC PROFI IZO BEK SRL, cu sediul în comuna Curtești, Hudum, nr. 230, județul Botoșani, titular al proiectului “Construire complex comercial (2 corpuri), amenajare parcare si acces (racorduri la drumuri publice), amplasare mijloace de publicitate, împrejmuire partială teren, racorduri și branșamente utilități, organizare de santier”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul menționat, propus a fi  amplasat în comuna Dumbrăveni, sat Dumbrăveni, Județul Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriței, nr.1A, în zilele de luni- joi, între orele 8-15 și vineri, între orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*