Miercuri 02 Decembrie 2020, Actualizat acum 336 zile 12:00 am

 

Un pas important pentru finalizarea drumului Panaci – Bilbor

Au mai rămas de modernizat 3,66 km din drumul Panaci – Bilbor, fiind deja realizați 28 km, 22 km pe fonduri guvernamentale și 6 km pe fonduri europene. Pentru cei 3,66 km care mai sunt de făcut este nevoie de reglementarea regimului juridic al unei suprafețe de teren pe care ce desfășoară traseul acestui drum.

Primăria comunei Panaci a transmis CJ că a reușit să clarifice statutul juridic pentru suprafața în discuție, astfel că putem trece la finalizarea procedurii.

Reamintim că Județul Suceava, prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava, a accesat Programul Național de Dezvoltare Locală pentru realizarea obiectivului Modernizare DJ 174 C, Panaci – Bilbor. Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții al cărui traseu se desfășoară pe un teren inclus în fondul forestier național, aflat în administrarea Direcției Silvice Suceava, este necesară scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier național.

În vederea realizării acestei proceduri, pentru care proprietarul terenului și-a exprimat acordul, este necesar ca Județul Suceava să dețină în proprietate o suprafață de teren egală cu suprafața și valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier.

În aceste condiții, a fost identificat, împreună cu reprezentanții Direcției Silvice Suceava, terenul în suprafață de 70.000 mp, aflat în domeniul public al Comunei Panaci, teren care îndeplinește toate condițiile pentru a putea face obiectul compensării în cadrul procedurii de scoatere din fondul forestier național a terenului pe care este amplasat drumul DJ 174 C.

Calitatea de proprietar a Județului Suceava asupra terenului solicitat în domeniul public va fi dobândită după adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local al Comunei Panaci având ca obiect transferul dreptului de proprietate, respectiv trecerea acestui bun din domeniul public al Comunei Panaci în domeniul public al Județului Suceava.

Trecerea unui bun din domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui județ în domeniul public al județului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre de consiliu judeţean.

Astfel, a fost inițiat proiectul de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al Comunei Panaci în domeniul public al Județului Suceava a bunului imobil – teren în suprafață de 70.000 mp, care va fi supus dezbaterii şi adoptării plenului Consiliului Judeţean Suceava, în ședința de mâine.

Acest drum nu facilitează doar legătura dintre cele două județe vecine, Suceava și Harghita, dar asigură și o legătură între DN 17 și DN 15, scurtând distanța Vatra Dornei  – București cu 100 km. Devenind una dintre căile de comunicare între Bucovina și Ardeal, acest drum va contribui în scurt timp la intensificarea activităților economice și a turismului în zonă.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*