Marti 29 Noiembrie 2022, Actualizat acum 332 zile 12:00 am

Autoritățile sucevene, în ședință de lucru la Palatul Administrativ

Azi, 15.04.2020, ora 9.00, la inițiativa prefectului județului Suceava, în sala Bucovina a Palatului Administrativ, a avut loc o ședință de lucru la care au participat reprezentanții administrației publice județene și locale, și a societății civile, respectiv: președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur, primarul municipiului Suceava, domnul Ion Lungu, directorul organizației Crucea Roșie România – Filiala Suceava, domnul Cornel Dediu, domnul dr. Liviu Trifina, reprezentant al Asociației O.N.G.-urilor, domnul subprefectul Daniel Prorociuc, vicepreședinții Consiliului Județean Suceava, domnii Viorel Seredenciuc și Gheorghe Marin Niță, viceprimarul municipiului Suceava, domnul Lucian Harșovschi și administratorul județului Suceava, doamna Irina Vasilciuc.

Tema principală a fost stabilirea unei strategii integrate de abordare a acțiunilor administrației publice și a societății civile, în scopul eficientizării eforturilor privind asigurarea echipamentelor și materialelor de protecție pentru Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava și unitățile medicale de suport, dar și a resurselor umane calificate, inclusiv prin intermediul voluntarilor.

Astfel, s-au prezentat acțiunile desfășurate până în prezent atât de administrația publică județeană și locală, cât și de societatea civilă prin reprezentanții săi, căile de susținere reciprocă și coordonare a acțiunilor în vederea asigurării întregului suport logistic necesar Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava și unităților medicale de suport din județ.

Prefectul județului Suceava a prezentat Planul de operaționalizare graduală a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru atingerea capacității de răspuns maximal, aprobat de către Consiliul medical al spitalului județean.  Planul vizează 4 domenii (conducere/lanț de conducere, spital, terapie intensivă și logistică medicală), și este structurat în 3 etape, ce vizează, funcție de evoluția pandemiei, la asigurarea unui număr de 900 paturi  în spital – etapa I, 1200 de paturi în spital – etapa a II-a, și un număr de 1900 de paturi, respectiv 1200 de paturi în spital și 700 de paturi în alte locații.

Având în vedere planificarea controlului pentru îndeplinirea obiectivelor propuse de către conducerea spitalului județean, în toate cele trei variante de răspuns, președintele Consiliului Județean a solicitat reprezentanților societății civile, o listă cu principalele probleme identificate de aceștia atât în ceea ce privește necesarul de materiale de protecție și echipamente pentru secția ATI, cât și în ceea ce privește necesarul de resursă umană calificată.

Un aspect aparte a fost cel de corelare a eforturilor administrației publice cu cele ale societății civile și stabilirea unor direcții de acțiune cu prioritizarea necesităților materiale, dar mai ales umane, ținând cont de evoluția posibilelor scenarii identificate  în răspândirea COVID 19.

În același timp, administrația județului a prezentat reprezentanților societății civile propriile demersuri efectuate, cât și problemele identificate. Analiza efectuată de către specialiștii Consiliului Județean Suceava, în colaborare cu cei ai spitalului județean, a relevat necesitatea achiziționării a 7 tipuri de aparaturi medicale, de imediată necesitate, pentru funcționarea optimă a spitalului județean și anume: infuzionate, aspiratoare de secreții, monitoare de funcții vitale, concentrator de oxigen, ventilatoare, bloc injectomate, videolaringoscop.

Dialogul s-a concretizat în stabilirea unei platforme comune de lucru administrație publică – societate civilă, ce stă la baza acțiunilor derulate, cu termene, direcții concrete de acțiune pentru identificarea posibilelor surse de echipamente și materiale de protecție, dar și de recrutare a resurselor umane calificate.

Administrația județului a comunicat că va iniția demersuri instituționale imediate, considerând aspectele discutate ca fiind o prioritate zero, pentru soluționarea cât mai urgentă a crizei și stopării răspândirii COVID – 19. Președintele Consiliului Județean a precizat că a fost desemnată o persoană, din cadrul instituției pe care o conduce, pentru a centraliza și coordona situațiile privind necesarul unității medicale județene și care va conlucra cu reprezentanții societății civile.

Cornel Dediu, directorul Crucea Roșie Română – filiala Suceava, a precizat că joi, 16.04.2020, vor ajunge la Suceava, pentru spitalul județean o serie de materiale de protecție și aparatură medicală, respectiv măști, combinezoane și ventilatoare.

Doctorul Liviu Trifina a prezentat o analiză proprie a necesităților spitalului județean,  în ceea ce privește dotarea cu ventilatoare, precum și o evaluare a capacității de suport a unității medicale județene.

Administrația județeană a arătat că s-a dispus suplimentarea schemei de personal aferentă unității medicale, fiind analizate pentru a fi implementate, și alte măsuri imediate de stimulare a aportului de personal medical calificat.

Un alt subiect discutat în cadrul ședinței a fost modul în care pot fi asigurate cazurile de excese alimentare în perioada sărbătorilor pascale, media ultimilor ani fiind de aproximativ 100 de pacienți ce s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava.

În acest sens, dar și în vederea asigurării necesarului de logistică medicală și de resursă umană, a fost solicitată prezența conducerii unității medicale și a D.S.P. Suceava, la o ședință operativă ce se va desfășura joi la sediul Palatului Administrativ.

Motivat de faptul că administrația publică județeană are capacitatea de a susține o ședință în sistem de videoconferință, la care pot participa toți primarii celor 114 localități din județ, președintele Consiliului Județean a dispus pentru joi, 16.04.2020, o ședință de lucru pentru analiza, în vederea aplicării, măsurilor necesare pentru pregătirea Sărbătorilor Pascale, cu o atenție deosebită acordată modului în care sunt susținute persoanele de peste 65 de ani și persoanele care, în această perioadă, nu pot să-și asigure traiul zilnic din motive obiective.

Astfel, președintele Consiliului Județean a solicitat ca autoritățile publice locale să prezinte măsurile întreprinse pentru susținerea persoanele de peste 65 de ani fără aparținători, modul în care verifică starea acestora de sănătate și le asigură bunurile de strictă necesitate, precum și dacă au nevoie de ajutor în aceste acțiuni menite să ofere suport acestei categorii de persoane. De asemenea, a solicitat o analiză a posibilităților de acordare a unor ajutoare de hrană și produse de primă necesitate pentru persoanele fără venituri sau aflate la limita sărăciei, identificate la nivelul fiecărei administrații publice locale.

Nu în ultimul rând, s-au pus în discuție măsurile întreprinse la nivelul structurilor M.A.I. pentru a preveni creșterea infracționalității, cauzată de criza COVID-19.

Prefectul județului Suceava a menționat că pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pe raza județului Suceava, au acționat în ultimele 24 ore, un număr de 427 cadre M.A.I., 110 polițiști locali și 18 militari.

 

 


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*