Sâmbătă 02 Martie 2024, Actualizat acum 61 zile 12:00 am

Inspectorii de muncă suceveni desfășoară o campanie pentru prevenirea riscurilor de cădere de la înălțime în domeniul construcțiilor

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava, sub coordonarea Inspecției Muncii, va desfășura în perioada aprilie 2019 – decembrie 2020 ”Campania națională privind prevenirea riscurilor de cădere de la înălțime în domeniul construcțiilor”.

Acțiunea este motivată de numărul de accidente de muncă înregistrat la nivel de țară precum și de gravitatea acestora. Aceștia sunt factorii determinanți pentru a continua și intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în care angajatorii realizează, în șantierele temporare și mobile, măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă.

Grupul țintă al acțiunii îl constituie angajatorii și lucrătorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor  privind prevenirea riscurilor de cădere la înălțime.

Campania se va desfășura în patru etape: prima etapă se va desfășura până la sfârșitul lunii mai 2019 constând în mediatizarea, informarea, conștientizarea privind riscurile de cădere de la înălțime și organizarea de dezbateri în cadrul ITM cu principalii actori din domeniul construcțiilor;  a doua etapă se va desfășura în lunile iunie – octombrie 2019 constând în verificarea prin acțiuni de control la angajatori cu respectarea cerințelor de securitate și sănătate privind prevenirea riscurilor de cădere de la înălțime a lucrătorilor.

Cu ocazia acțiunilor de control se vor intervieva lucrătorii care sunt identificați că desfășoară lucrări la înălțime la data controlului sau care au în fișa postului atribuții / sarcini în care apar aceste riscuri.

A treia etapă va cuprinde verificarea realizării măsurilor dispuse și stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor, în lunile noiembrie și decembrie 2019.
A patra etapă va cuprinde centralizarea rezultatelor campaniei și verificarea rezultatelor obținute. În funcție de acestea se vor preciza direcții pentru acțiuni de îndrumare și control pentru anul 2020.

„In cadrul acțiunilor de control se va verifica modul în care se respectă prevederile următoarelor acte normative în vigoare din domeniul securității și sănătății în muncă:
– Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;
– H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, modificată și completată;
– H.G. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
– H.G. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de muncă;
– H.G. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă;
– H.G. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;
– H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
– H.G. nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;
– H.G. nr. 600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă;
– O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă
– Prescripții tehnice ISCIR PT R 1-2010 mașini de ridicat”, susține Romeo Butnariu, inspector Şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*