Luni 26 Octombrie 2020, Actualizat acum 299 zile 12:00 am

 

Directorul CAS Suceava: Bugetul alocat pentru perioada aprilie-iunie 2019 este cu 3% mai mare comparativ cu cel din primele 3 luni ale anului

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava a încheiat pentru perioada aprilie-iunie 2019 un număr de 709 acte adiţionale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în contract la finele lunii martie 2019.

Numărul actelor adiţionale, pe tipuri de furnizori, se prezintă astfel: Medicina primară (medici de familie) – 275,  Ambulatoriu de specialitate clinic – 108,  Ambulatoriu de specialitate paraclinic (laboratoare de analize medicale, Radiologie, CT, RMN) – 27,  Ambulatoriu de specialitate de recuperare – 11,  Asistenta medicală dentară – 51,  Îngrijiri la domiciliu – 3,  Asistenţă medicală spitalicească – 15,  Furnizori de medicamente (Farmacii) – 136, Furnizori de dispozitive medicale – 63, Furnizor transport sanitar neasistat – 2, Centre permanenta – 18 (pentru un număr de 4 centre de permanentă).

De asemenea, CAS Suceava a încheiat pentru aceeaşi perioadă, 01 aprilie- 30 iunie 2019, un număr de 137 acte adiţionale cu furnizorii aflaţi în contract la finele lunii martie 2019 care derulează programe naţionale de sănătate, astfel: – Pentru Programe derulate prin unităţile spitaliceşti – 4, – Pentru Programul de diabet zaharat (determinarea hemoglobinei glicozilate) – 3, – Pentru programele derulate prin farmacii cu circuit deschis – 127, – Pentru servicii medicale de dializă – 3.

Bugetul alocat pentru perioada aprilie-iunie 2019 este cu 3% mai mare comparativ cu cel din primele 3 luni ale anului şi permite asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale în judeţul Suceava.

Bugetul alocat pentru prima jumătate a acestui an, pentru servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, în valoare de 265.216.010 lei este în creştere comparativ cu perioada similară a anului trecut (în semestrul I 2018 bugetul a fost de 250.382.870 lei), potrivit directorului CAS, Claudiu Cobuz.

 


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*