Duminică 31 Mai 2020, Actualizat acum 151 zile 12:00 am

 

GAL Codrii Herței anunță că în anul 2019 vor fi lansate noi apeluri de selecție pe măsurile M2, M4, M5 și M6

Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – GAL Codrii Herței continuă “Implementarea strategiei de dezvoltare locală a GAL Codrii Herței” prin măsura LEADER din PNDR  2014 – 2020. În anul 2019 vor fi lansate noi apeluri de selecție, apeluri care vor viza următoarele măsuri:

M2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței;

M4 – Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței;

M5 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței;

M6 – Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței.

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor, ce va cuprinde informații privind perioada de desfășurare a apelurilor de selecție și sumele disponibile, va fi publicat pe pagina web asociației – www.codriihertei.ro.

Finanțările derulate prin GAL Codrii Herței sunt prevăzute în cadrul submăsurii 19.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Obiectivele submăsurii 19.2:

  • Stimularea inovării;
  • Consolidarea identității locale și a profilului local;
  • Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;
  • Soluționarea problemelor demografice;
  • Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;
  • Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;
  • Creșterea competitivității la nivel local;
  • Conservarea resurselor și protecția mediului natural.
  • Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

Grupul de Acțiune Locală Codrii Herței a fost înființat în anul 2011 prin oportunitatea oferită de Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, la inițiativa a 48 de reprezentanți ai autorităților publice locale, mediului de afaceri local, cooperativelor agricole, organizațiilor non-guvernamentale, etc., acoperind o populație de 57.345 de locuitori și o suprafață totală de 792,45 kmp. La sfârșitul acestei programări, în scopul creșterii puterii parteneriatului, precum și capacității de reprezentare a teritoriului, a gradului de acoperire cu zonă LEADER, Grupul de Acțiune Locală numără noi membri.

Parteneriatul actual este format dintr-un număr de 84 de membri și include 20 parteneri publici UAT-uri (reprezentarea sectorului public este de 23,81 % din totalul partenerilor) și 64 parteneri privați (reprezentarea sectorului privat și a reprezentanților societății civile este de 76,19 % din totalul partenerilor). Dintre partenerii privați 32 sunt societăți cu răspundere limitată, 5 sunt cooperative agricole, 4 sunt cooperative sociale, 14 persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și 9 organizații non-guvernamentale.

GAL Codrii Herței a obținut ca urmare a aprobării SDL un buget total de 2.699.306,53 Euro.

Pentru informații suplimentare, Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței va pune la dispoziție un birou de relații cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 9.00-14.00, la sediul din localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani. Ne puteți contacta la numărul de telefon – 0752109965, e-mail: codrii.hertei@yahoo.ro.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*