Marti 10 Decembrie 2019, Actualizat acum 343 zile 12:00 am

 

Concurs pentru funcția de șef la Poliția Feroviară din Suceava

politia transporturi, stiri, suceavaSecţia Regională de Poliţie Transporturi Iaşi organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul Judeţean de Poliţie Transporturi Suceava, cu recrutare din sursă internă.  Concursul/examenul va avea loc la sediul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Iaşi pe 29 seotembrie 2018, ora 11,00, iar unica probă de selecţie este interviul structurat pe subiecte profesionale, care va fi înregistrat audio-video.

Durata de desfăşurare a probei de interviu va fi stabilită de comisia de concurs/examen, fără a depăşi limita maximă de 3 ore.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7,00.

În vederea înscrierii şi participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale obligatorii:

  • Să aibă: – pregătire de bază: studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele profiluri/domenii/specializări: ştiinţe juridice/drept, economic/ştiinţe economice, ştiinţe sociale, politice şi administrative, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe inginereşti
  • Să fie: – apreciaţi in ultimii 2 ani cu calificativul de cel puţin ,,BINE” la evaluarea de serviciu/aprecierea profesională individuală; – declaraţi ,,APT’’ medical şi psihologic, pentru promovarea in funcţii de conducere.
  • să aibă gradul profesional: inspector principal de poliţie;
  • să aibă vechime în muncă – minim 5 ani; –  2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • să deţină/ să obţină autorizaţie / certificat de acces la informaţii clasificate conform listei funcțiilor din PPSIC al S.R.P.T. Iași;
  • să deţină/ să obţină avizul pentru numirea în structurile poliţiei judiciare;

 


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*