Sâmbătă 03 Decembrie 2022, Actualizat acum 336 zile 12:00 am

GAL Codrii Herței lansează apel de selecție de proiecte pentru cinci dintre măsurile de finanțare

Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței lansează în perioada 26.06.2018 – 27.07.2018 apel de selecție de proiecte pentru următoarele măsuri:

Măsura 2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt:

– Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unor activități non-agricole. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

– Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Micro‐întreprinderile și întreprinderile mici, atât cele existente cât și cele nou înființate (start‐up) trebuie să fie înregistrate la ONRC și să‐și desfășoare activitatea în teritoriul G.A.L. Codrii Herței (atât sediul social, cât și punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în teritoriul G.A.L. Codrii Herței). Sunt eligibili în cadrul măsurii 2, numai solicitanții autorizați și înscriși la ONRC.

Fondurile disponibile (valoarea publică) pentru Măsura 2“Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt de 185.156,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 50.000,00 Euro.

Măsura Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt:

-Autoritățile administrației publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

-Autoritatea administrației publice locale desemnată lider al unui parteneriat încheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public sau privat, acreditat în condițiile legii;

-Furnizori publici de servicii sociale;

-Furnizori privați: asociații, fundații și cultele religioase;

-G.A.L., conform legislației în vigoare

Fondurile disponibile (valoarea publică) pentru Măsura 3Îmbunătățirea infrastructurii sociale în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt de 161.200,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 161.199,00 Euro.

Măsura Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 4 „Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt:

-Autoritățile administrației publice locale, conform legislației în vigoare;

-ONG-uri acreditate conform legislației în vigoare;

-Alte entități de drept public sau privat acreditate conform legislației în vigoare.

Fondurile disponibile (valoarea publică) în aceasta sesiunepentru Măsura 4“Îmbunătățirea infrastructurii minorității rome în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt de 123.435,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 41.090,00 Euro.

Măsura 5 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței”

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 5 Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței sunt:

-Autoritățile administrației publice locale și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

-ONG-uri definite conform legislației în vigoare.

Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanţare/fiecare membru al parteneriatului, după caz trebuie să aibă personalitate juridică.

Fondurile disponibile (valoarea publică) în această sesiunepentru Măsura 5Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt de 159.633,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 75.156,00 Euro.

Măsura Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței

Solicitanții eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Măsura 6 „Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței” sunt:

  • ONG-uri, înființate conform legislației în vigoare;
  • Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/2004, art.6, lit. e) cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L., iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;
  • Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările și completările ulterioare) de pe teritoriul G.A.L.;
  • Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri) de pe teritoriul G.A.L.

Fondurile disponibile (valoarea publică) pentru Măsura 6 „Sprijin pentru înființarea și dezvoltarea de structuri asociative în teritoriul G.A.L. Codrii Herței”  sunt de 189.647,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect  este de 189.647,00 Euro.

Apelul de selecție va fi deschis în data de 26.06.2018, perioada de depunere a proiectelor va fi 26.06.2018 – 27.07.2018.

Data limită de depunere este 27.07.2018, orele 14.00. Proiectele se vor depune la sediul G.A.L. Codrii Herței din localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-14.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului în vigoare, disponibil pe site-ul Asociației Grupul Pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Hertei, www.codriihertei.ro.

Pentru informații suplimentare, Asociația Grupul pentru Dezvoltare Locală – G.A.L. Codrii Herței va pune la dispoziție un birou de relații cu publicul deschis de luni pana vineri, de la 9.00 – 14.00, la sediul din localitatea Dragalina, comuna Cristinești, județul Botoșani. Ne puteți contacta la numărul de telefon – 0752109965, e-mail: codrii.hertei@yahoo.ro.

Variantele  electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate sunt disponibile la sediul G.A.L. Codrii Herței.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*