Luni 26 Octombrie 2020, Actualizat acum 299 zile 12:00 am

 

CAS Suceava încheie noi contracte cu furnizorii de servicii medicale

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava va desfăşura, în această lună, procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenţă medicală, în conformitate cu legislația în vigoare.

În vederea încheierii contractelor/actelor adiționale pe acest an, furnizorii trebuie să depună la CAS Suceava, în perioada 13-17 martie, cererile, însoţite de documentele necesare.

Calendarul de contractare și listele cu documentele pentru fiecare tip de asistenţă medico-farmaceutică sunt afişate la sediul CAS şi pe pagina de web a CAS Suceava: www.cassv.ro.

Pentru furnizorii care la data de 31 martie 2017 se afla în contract cu CAS Suceava, contractele pentru anul 2016 se prelungesc, la cererea furnizorilor şi pe baza documentelor pe care le vor depune, prin acte adiţionale valabile pentru perioada 1 aprilie 2017 – 31 decembrie 2017.

Furnizorii care nu se află în contract cu instituția vor depune cererea pentru intrare în relaţii contractuale şi documentele necesare, urmând a fi încheiate contracte cu valabilitate 1.04.2017-31.12.2017.
Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

„În această perioadă vom organiza întâlniri de lucru cu reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Judeţean al Medicilor, Asociaţia Medicilor de Familie, Colegiul Judeţean al Farmaciştilor şi conducerile spitalelor din judeţ în vederea finalizării procesului de contractare. La această dată avem încheiate cu furnizorii de servicii medico-farmaceutice 713 contracte, pe tipuri de furnizori fiind repartizate astfel: Medicina primară – 280, Ambulatoriu de specialitate clinic – 109, Ambulatoriu de specialitate paraclinic – 28, Ambulatoriu de specialitate de recuperare – 13, Asistență medicală dentară – 55, Îngrijiri la domiciliu – 5, Asistenţă medicală spitalicească – 15, Furnizori de medicamente (Farmacii) – 142, Furnizori de dispozitive medicale – 65 și Furnizor transport sanitar neasistat – 1”, susțin reprezentanții CAS Suceava.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*