Marti 17 Septembrie 2019, Actualizat acum 259 zile 12:00 am


 

Amenzi date de pompieri proprietarilor de cluburi din județ

Pentru asigurarea continuității acțiunilor preventive, din dispoziția ministrului afacerilor interne, în perioada 21-23 ianuarie a.c., pompierii militari suceveni alături de reprezentanți ai structurilor MAI, constituiți în echipe mixte, au derulat controale și verificări la imobilele în care se desfășoară activități cu public numeros, din judeţ.

Principalele aspecte urmărite în teren de către inspectorii de prevenire au vizat: exploatarea instalaţiilor electrice, funcţionarea iluminatului pentru marcarea căilor de evacuare, funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, obstrucționarea căilor de evacuare, instructajul angajaților, obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu și existența planurilor de evacuare în caz de incendiu.

Din totalul de 35 de obiective planificate pentru control, pentru 16 nu a fost posibilă verificarea, din cauza lipsei activităţii, acestea fiind închise publicului. Astfel, în urma verificărilor la celelate 19 obiective, s-au aplicat 10 amenzi contravenţionale, în cuantum total de 15.000 de lei. Printre neregulile constatate, s-au înregistrat lipsa stingătoarelor de incendiu, lipsa sistemelor de avertizare acustice şi instalaţii electrice cu defecţiuni sau improvizaţii.

„Menţionăm faptul că, pe parcursul controalelor executate nu a fost depistat niciun caz de încălcare gravă a cerinţei de securitate la incendiu, situaţie care să genereze aplicarea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor la operatorii economici, conform prevederilor legale în vigoare (HG nr. 915/2015). Concomitent cu activităţile de control asupra respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, pompierii din cadrul subunităţilor operative de intervenţie din judeţ au efectuat 25 de acţiuni de recunoaştere în zonele de dispunere a obiectivelor, pentru a stabili modul de intervenție în cazul izbucnirii unui eventual incendiu. Prin acestea s-au urmărit partea de asigurare a alimentării cu apă (hidranţi şi alte surse de apă, naturale sau artificale), precum şi funcţionalitate căilor de acces şi evacuare, atât pentu utilizatori, cât şi pentru forţele de intervenţie şi autospecialele de lucru cu apă şi spumă”, se arată într-un comunicat al ISU.

De asemenea, din ordinul ministrului afacerilor interne, în perioada următoare activitățile preventive vor fi intensificate, astfel încât siguranța celor care frecventează acest gen de locații să fie asigurată, iar obligațiile legale ale beneficiarilor să fie respectate.
Ultima acțiune preventivă de amploare, derulată la nivel național, care a vizat imobilele în care funcționează cluburi și discoteci, a avut loc în perioada 11-12 noiembrie 2016.
Pentru asigurarea nivelului corespunzător de protecție a celor care frecventează astfel de locații, reamintim următoarele obligații pe care administratorii trebuie să le respecte:
– respectarea numărului maxim de utilizatori prevăzut de legislaţia in vigoare, pentru aceste categorii de construcţii;
– solicitarea sprijinului pentru acordarea asistenţei tehnice de specialitate în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu;
– preocupare sporită pentru solicitarea acestui act administrativ care să asigure securitatea beneficiarilor.

 


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*