Luni 23 Septembrie 2019, Actualizat acum 265 zile 12:00 am


 

Teren în Siret, dat în administrarea ISU Suceava pentru un poligon de pregătire pentru situații de urgență

pompieri smurd2 (19)Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul pentru Situații de Urgenţă ”Bucovina” al Judeţului Suceava a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

like-facebookÎn nota de fundamentare semnată de Ministrul Afacerilor Interne, Ion Dragoș Tudorache, viceprim-ministru, ministrul Dezvolătrii și Administrației Publice Vasile Dâncu și ministrul Finanțelor, Daniela Dragu, se arată că în vederea implementării Proiectului „Poligon de pregătire de specialitate pentru situații de urgență” în orașul Siret, județul Suceava, prin accesarea de fonduri europene, au fost întreprinse demersuri pentru preluarea de către Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava a unui imobil, teren în suprafață de 16.430 mp, situat în orașul Siret, județul Suceava.

Consiliul Local al Orașului Siret, județul Suceava, prin Hotărârea nr. 67/2015, completată cu Hotărârea nr. 42/2016, a aprobat trecerea imobilului menționat din domeniul public al orașului Siret în domeniul public al statului. Valoarea de inventar a bunului înscrisă în Raportul de reevaluare nr. 3960/2016 și în HCL al Orașului Siret nr. 67/2015 este de 449.852,12 lei.

Astfel, prin proiectul prezentat se propune darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

În document se mai aratpă că imobilul care face obiectul proiectului va avea destinaţie specială, și se încadrează în codul de clasificaţie 8.19.01, repartizat de MFP, iar anexa la proiect nu conţine informaţii clasificate. Imobilul nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu.

În forma prezentată, cei trei miniștri au susținut proiectul de hotărâre a Guvernului privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a fost avizat de toate autorităţile abilitate.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*