Duminică 05 Aprilie 2020, Actualizat acum 95 zile 12:00 am

 

Cinci posturi scoase la concurs la Punctul Poliției de Frontieră Aeroportul „Ștefan cel Mare”

aeroport suceava (14)Un număr de cinci posturi de agenți de poliție din structurile operative prin încadrare directă ca polițist sunt scoase la concurs pentru Punctul de Frontieră „Aeroportul Ștefan cel Mare”. Concursul va avea loc pe 5 noiembrie.

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții: să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile (cu excepţia candidaţilor recrutaţi în vederea încadrării directe pe posturi didactice, posturi prevăzute cu specialităţi medicale, precum şi sportivii de performanţă); să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; să fi absolvit studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

like-facebookCandidaţii care au fost declaraţi “admis” la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu poliţişti prin reîncadrare ca poliţist sau încadrare directă, nu trebuie să aibă, la încadrare, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

Înscrierea candidaţilor se va face prin depunerea cererii de înscriere, a declaraţiei de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, a curriculumului-vitae, model Europass, precum şi a copiei cărţii de identitate, până la data de 04.10.2016, la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului nr. 42 C, sector 6.

Înscrierile se fac personal, la adresa sus-menţionată, indiferent de localitatea unde îşi are domiciliul candidatul. La înscriere candidaţii vor prezenta cartea de identitate în original. Intervalele orare în care se fac înscrieri sunt: 27-30.09, 03- 04.10.2016 între orele 9.00 – 13.00 şi 14.00 – 16.00, precum şi sâmbătă şi duminică – 01 şi 02.10.2016 între orele 9.00 – 13.00.

Dosarul de recrutare în vederea participării la concurs va fi depus personal la sediul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, până în data de 19.10.2016, în intervalele orare: 9,00 – 13,00 şi 14,00 – 16,00.

 


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*