Miercuri 29 Noiembrie 2023, Actualizat acum 332 zile 12:00 am

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis: Lotul Dîmbu, sub control judiciar

Dumitru Dimbu

Dumitru Dimbu

Înalta Curte de Casație și Justiție s-a pronunțat, miercuri, în dosarul trimis de la Curtea de Apel Cluj, în urma contestației procurorilor anticorupție ce vizează „Lotul Dîmbu”- Dumitru Dîmbu, fostul primar Aurel Olărean, dar și foști judecători, oameni de afaceri etc. Înalta Curte a decis ca aceștia să rămână sub control judiciar.

like-facebookAsta după ce în ziua de 21 martie a.c., Curtea de Apel Cluj a dispus revocarea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpații Bogdan Ilarion Costică Bărbuță, fost judecător la Judecătoria Rădăuți, Dumitru Dîmbu, fost procuror la Tribunalul Suceava, șef al secției de urmărire penală, Aurel Olărean, fost primar al municipiului Rădăuți, Daniela Mariana Prandea, fostă judecătoare la Judecătoria Rădăuți, dar și pentru avocata Isabela Zorica Vega, fostul șef de la Poliția de Frontieră Rădăuți, Constantin Mihai Prelipcean.

Lotul Dîmbu a scăpat de controlul judiciar. Olărean, Dîmbu, Bărbuță- liberi

Cu toții au fost trimiși în judecată încă din prima decadă a lunii octombrie a anului 2014, de către procurorii DNA pentru fapte de corupție.

Potrivit procurorilor DNA, în intervalul 22 martie 2005 – 18 octombrie 2005, Bărbuţă Bogdan-Ilarion-Costică, judecător în cadrul Judecătoriei Rădăuţi, a pronunţat, sprijinit de inculpatul Babiuc Constantin Gavril, un număr de 69 de hotărâri judecătoreşti, cu încălcarea dispoziţiilor legale şi atestarea unor fapte neconforme realităţii.

Prin aceste hotărâri, lui Babiuc Constantin Gavril i s-a recunoscut dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de 41,59 ha, pe care omul de afaceri a înstrăinat-o ulterior, obţinând un profit de aproximativ 4.000.000 lei.
Suprafaţa respectivă era iniţial împărţită în parcele, terenurile fiind supuse regimului de publicitate reală imobiliară, respectiv, regimul de Carte funciară, situaţie specifică nordului Bucovinei.
Având în vedere această situaţie de fapt, Babiuc Constantin Gavril a întâmpinat greutăţi la dobândirea celor 79 parcele (având o suprafaţă totală de 41,59 ha), al căror drept de proprietate nu putea fi transmis prin vânzare-cumpărare pe cale notarială, întrucât nu se dezbătuse succesiunea şi existau mai mulţi proprietari în coindiviziune, iar succesorii nu îşi înscriseseră respectivul drept de proprietate în Cartea funciară.
Pentru a rezolva situaţia, Babiuc Constantin Gavril a apelat la judecătorul Bărbuţă Bogdan-Ilarion-Costică, din cadrul Judecătoriei Rădăuţi, căruia i-a solicitat, iar acesta din urmă a acceptat să emită în datele de:
– 22.03.2005 – un număr de 21 de hotărâri judecătoreşti;
– 23.05.2005 – un număr de 25 hotărâri judecătoreşti;
– 30.09.2005 – un număr de 12 hotărâri judecătoreşti;
– 18.10.2005 – un număr de 11 hotărâri judecătoreşti.
Cele 69 de hotărâri judecătoreşti au fost emise cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare, după un plan bine elaborat, pus la cale de către judecătorul Bărbuţă Bogdan-Ilarion-Costică împreună cu omul de afaceri Babiuc Constantin Gavril.
Hotărârile susmenţionate au fost emise de către judecătorul Bărbuţă Bogdan-Ilarion-Costică cu nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare după cum urmează:
– judecătorul nu a solicitat şi nu a depus diligenţe pentru a fi depus la dosar extrasul de Carte funciară şi planul de situaţie/identificare topocadastrală a suprafeţei de teren ce făcea obiectul actului de vânzare-cumpărare;
– nu a verificat dacă antecontractul de vânzare-cumpărare (convenţia) îndeplinea condiţiile de valabilitate prevăzute de Codul civil, respectiv, obiectul actului juridic civil să existe, să fie în circuitul civil;
– nu a verificat dacă vânzătorul era titularul dreptului de proprietate;
– a pronunţat hotărârile fără finalizarea procedurii partajului succesoral, în condiţiile în care, în titlul de proprietate, pe lângă vânzător, sunt trecute şi alte persoane;
– la emiterea hotărârilor au fost avute în vedere copii ale convenţiilor, un număr de 6 nefiind semnate de către vânzător
– într-unul dintre cazuri vânzătorul decedase cu 11 ani înainte de data încheierii convenţiei de vânzare-cumpărare;
– o serie de convenţii au fost falsificate de către Babiuc Constantin Gavril.
– într-un număr de 11 hotărâri s-a atestat, în fals, că la apelul nominal, cu ocazia soluţionării dosarelor, au fost prezente părţile

Potrivit unui comunicat al DNA, pe 20 iunie 2006, prin sentinţa civilă nr. 1683, la solicitarea şi cu sprijinul inculpatului Babiuc Constantin Gavril, inculpatul Bărbuţă Bogdan-Ilarion-Costică, judecător din cadrul Judecătoriei Rădăuţi, în baza unui antecontract de vânzare-cumpărare falsificat şi cu nerespectarea condiţiilor legale (în baza unei cereri de chemare în judecată nesemnată şi nedatată, a unei cereri de preschimbare a termenului nesemnată şi în lipsa unui extras de Carte funciară) a admis o acţiune civilă prin care a constatat existenţa dreptului de proprietate în patrimoniul unei persoane (interpusa lui Babiuc Constantin Gavril) asupra unui imobil din municipiul Rădăuţi, facilitând astfel înscrierea în Cartea funciară a dreptului de proprietate. La momentul emiterii sentinţei, imobilul susmenţionat avea o situaţie litigioasă, dreptul de proprietate fiind recunoscut ulterior, de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din 17.06.2008, ca aparţinând altei persoane, apreciat ca fiind adevăratul proprietar.
În intervalul 27 ianuarie 2011 – 3 aprilie 2014, Babiuc Constantin Gavril, în mod direct, dar şi indirect, cu sprijinul lui Bărbuţă Bogdan-Ilarion-Costică, judecător în cadrul Judecătoriei Rădăuţi, Dîmbu Dumitru, procuror şef Sectia de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava şi a altor persoane, a exercitat presiuni pentru a-l determina pe adevăratul proprietar să renunţe la dreptul de proprietate asupra unei părţi din imobilul situat în municipiul Rădăuţi, în favoarea unei persoane aflate în anturajul lui Babiuc Constantin Gavril.
Punerea în executare a hotărârii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie mai sus menţionate ar fi devoalat maniera frauduloasă prin care o parte din imobil a fost atribuită şi, ulterior, prin vânzări succesive, a ajuns în patrimoniul unei societăţi comerciale controlate de Babiuc Constantin Gavril. Pentru a preîntâmpina acest fapt şi pentru a ascunde urmele infracţiunii, în cursul anului 2011, la solicitarea lui Babiuc Constantin Gavril, a fost introdusă o acţiune în rectificare, direcţionată spre judecare unui magistrat aflat în relaţii apropiate cu Bărbuţă Bogdan-Ilarion-Costică. Prin această cerere s-a solicitat instanţei să dispună rectificarea Cărţii funciare, în sensul radierii dreptului de proprietate al proprietarului real asupra imobilului susmentionat.
Corelativ cu acest demers, judecătorul care a primit spre soluţionare cauza, a acordat un număr de 32 de termene, ultimul fiind stabilit la 24.06.2014, pentru a tergiversa soluţionarea cererii Primăriei Municipiului Rădăuţi. Prin tergiversarea soluţionării s-a urmărit exercitarea de presiuni asupra proprietarului real, pentru ca acesta să renunţe la dreptul de proprietate şi să semneze o convenţie, redactată chiar de judecătorul Bărbuţă Bogdan-Ilarion-Costică. Mai mult, Babiuc Constantin Gavril a apelat şi la procurorul şef Dîmbu Dumitru, care în intervalul martie – aprilie 2014, i-a solicitat unui executor judecătoresc să exercite presiuni asupra proprietarului, în sensul celor dorite de către Babiuc Constantin Gavril şi invocând autoritatea şi voinţa expresă a lui Dîmbu Dumitru.

În data de 22.02.2014, Babiuc Constantin Gavril i-a promis judecătorului care avea de soluţionat cauza, prin intermediul lui Bărbuţă Bogdan-Ilarion-Costică, achiziţionarea unui sejur de şapte zile la un hotel din Mamaia pentru a doua jumătate a lunii iulie 2014 – începutul lunii august 2014, în schimbul tergiversării judecării dosarului.
În data de 15.03.2014, Bărbuţă Bogdan-Ilarion-Costică a primit de la o persoană bunuri alimentare (o cutie de ciocolată marca Milka şi o sticlă de băuturi alcoolice marca Cinzano) şi a acceptat promisiunea remiterii ulterioare, de către aceasta, a sumei de 1.000 euro, în schimbul interventiei pe care judecătorul a promis că o va face la un alt magistrat de la Judecătoria Rădăuţi, pentru soluţionarea favorabilă a unui anumit dosar în care persoana cumpărătoare de influenţă avea interes.
În intervalul 2013 – 12.05.2014, judecătorul Bărbuţă Bogdan-Ilarion-Costică a primit de la o altă persoană suma de 500 euro şi produse alimentare (ouă, carne de porc, găini), bunuri în schimbul cărora a soluţionat în mod favorabil acesteia un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Rădăuţi, totodată dând asigurări că va interveni pe lângă completul din cadrul Tribunalului Suceava învestit cu soluţionarea recursului pentru a menţine soluţia favorabilă emisă în fond.
În data de 19.03.2014, respectiv, 16.04.2014, o altă persoană i-a înmânat judecătorului Bărbuţă Bogdan-Ilarion-Costică produse alimentare (35 ouă şi miere), respectiv, suma de 1.000 euro, în schimbul promisiunii că acesta din urmă va interveni pe lângă un judecător din cadrul Judecătoriei Rădăuţi, învestit cu soluţionarea unui dosarul în care fiul cumpărătoarei de influenţă avea calitatea de reclamant.

În cursul lunii martie 2014, Bărbuţă Bogdan-Ilarion-Costică a promis unui medic stomatolog, în schimbul unor lucrări dentare neachitate, că va interveni pe lângă un judecător de la Judecătoria Rădăuţi pentru a obţine o soluţie favorabilă într-un dosar în care medicul avea calitatea de pârât.

În data de 27 ianuarie 2014, Dîmbu Dumitru, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, i-a solicitat lui Babiuc Constantin Gavril suma de 92.000 euro, pentru un apropiat al său, sumă pe care Babiuc Constantin Gavril a remis-o, în aceeaşi zi, persoanei indicate de procuror. Astfel, cunoscând influenţa procurorului Dîmbu Dumitru, omul de afaceri Babiuc Constantin Gavril a urmărit să se pună la adăpost, atât el, cât şi persoane din anturajul său, de problemele judiciare prezente şi viitoare.
În urma remiterii acestei sume de bani prietenului apropiat al lui Dîmbu Dumitru, Babiuc Constantin Gavril i-a solicitat ulterior (perioada februarie – mai 2014) procurorului Dîmbu Dumitru să traficheze influenţa asupra unor ofiţeri de poliţie şi procurori în folosul său ori al prietenilor săi.
La data de 19.05.2014, ca urmare a unor informaţii obţinute de Babiuc Constantin Gavril privind reluarea anchetei în prezenta cauză, sub aspectul modului fraudulos în care acesta a achiziţionat mai multe terenuri în judeţul Suceava în anul 2005, Dîmbu Dumitru l-a asigurat pe Babiuc Constantin Gavril că va face toate intervenţiile necesare pentru a-l exonera de orice răspundere penală.

Ulterior, în data de 27.05.2014, Dîmbu Dumitru i-a transmis date obţinute ilicit lui Babiuc Constantin Gavril, privind ancheta penală care îl viza. Ulterior, acesta din urmă i-a adus la cunoştinţă cele aflate lui Bărbuţă Bogdan-Ilarion-Costică.

În contextul anchetei penal în care era vizat, Babiuc Constantin Gavril a stabilit în data de 13.05.2014 întâlniri cu două persoane, pentru a încerca să le determine să declare fapte neconforme realităţii. În data de 14.05.2014, cu ocazia audierii, una dintre persoane a declarat fapte neconforme realităţii.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*