Luni 27 Mai 2024, Actualizat acum 147 zile 12:00 am

Ai sub 27 de ani şi vrei să fii poliţist de frontieră? Iată ce trebuie să faci!

politist de frontieraPoliţia de Frontieră Română informează tinerii absolvenţti ai cursurilor liceale cu diploma de bacalaureat că se pot înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne sunt puse la dispozitie un număr de 146 de locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră, astfel:

 

 1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie, arma Poliţie de Frontieră, specializarea „ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ” – 60 de locuri (55 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, 5 Direcţia Generală Paşapoarte), din care: 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 1 loc pentru ale minorităţi;
 2. Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – 80 locuri(5 Inspectoratul General pentru Imigrări, 5 Direcţia Generală Paşapoarte), din care: 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru ale minorităţi;
 • Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa, domeniul de licenţă Inginerie Marină şi Navigaţiei, specializarea Navigaţie, Hidrografie şi echipamente navale – 2 locuri pentru Poliţia de Frontieră;
 1. Şcoala Militară de Maiştri militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanţa, specialitatea Motoare şi Maşini navale – 3 locuri pentru Poliţia de Frontieră;
 2. Şcoala Militară de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ”Pavel Zăgănescu” Boldeşti – 1 loc (maistru militar auto) pentru Poliţia de Frontieră.

 

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi recrutează de asemenea candidaţi, pentru admitere şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, pe locurile Ministerului Afacelor Interne, pentru următoarele instituţii:

 

 1. I. Academia Tehnică Militară Bucureşti – 72 de locuri

1.Domeniul de licenţă Inginerie de armament, rachete şi muniţii, specialitatea militară Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului – 4 locuri;

2.Domeniul de licenţă Ingineria autovehiculelor, specialitatea militară Blindate, automobile şi tractoare, învăţământ cu frecvenţă – 6 locuri;

3.Domeniul de licenţă Inginerie civilă, specialitatea militară Construcţii şi fortificaţii – 7 locuri;

4.Domeniul de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specialitatea militară Echipamente şi sisteme electronice militare – 7 locuri ;

5.Domeniul de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii, specialitatea militară Transmisiuni – 17 locuri;

6.Domeniul de licenţă Calculatoare şi tehnologia informaţiei, specialitatea militară Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 27 locuri;

7.Domeniul de licenţă Ingineria geodezică, specialitatea militară Topogeodezie şi automatizarea asigurării geodezice – 1 loc;

8.Domeniul de licenţă Ingineria genistică, specialitatea militară Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare – 3 loc.

 

 1. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 45 de locuri

1.Domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, domeniul Managementul sistemelor de comunicaţii, specialitatea militară Comunicaţii şi Informatică – 10 locuri;

2.Domeniul de licenţă Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, domeniul Management economico-financiar, specialitatea militară Finanţe-contabilitate – 29 locuri;

3.Domeniul de licenţă Ştiinţe administrative, domeniul Administraţie publică, specialitatea militară Intendenţă – 6 locuri.

 

III. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti – 38 de locuri

1.Specializarea Armament şi instalaţii de lansare – 5 locuri;

2.Specializarea Tehnică de comunicaţii – 11 locuri;

3.Specializarea Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii – 21 locuri;

4.Specializarea Construcţii – 1 locuri.

 

Recrutarea în vederea participarii la concursul de admitere se realizează, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate a candidatului, de către structura de resurse umane din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi şi personalul desemnat din cadrul Serviciilor Teritoriale ale Politiei de Frontiera, respectiv la sediul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, situat in Bucuresti, bd. Geniului nr. 42C, sector 6, pentru municipiul Bucuresti.

Recrutarea candidatilor din judetele in care nu exista unitati ale Politiei de Frontiera Romane, se realizeaza de catre structurile teritoriale de resurse umane ale Inspectoratului General al Politiei Romane.

 

 • PENTRU ACADEMIA DE POLITIE ,,A. I. CUZA” SI PENTRU ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ, ACADEMIA NAVALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” ŞI LA TOATE INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE (ŞCOLI POSTLICEALE):
 • data limita de inscriere este 29.05.2015 (la sediul structurilor Politiei de Frontiera, respectiv Politiei, in cazul in care in judetul de domiciliu al candidatului nu exista structuri ale politiei de frontiera);
 • data limita de depunere a dosarului de candidat este 12.06.2015 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • PENTRU SCOALA DE PREGATIRE A AGENTILOR POLITIEI DE FRONTIERA ,, AVRAM IANCU” –  ORADEA:
 • data limita de inscriere este 07.08.2015 (la sediul structurilor Politiei de Frontiera, respectiv Politiei, in cazul in care in judetul de domiciliu al candidatului nu exista structuri ale politiei de frontiera);
 • data limita de depunere a dosarului de candidat este 14.08.2015 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);

Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituţiile organizatoare permit participarea la probele de concurs.

Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate în condiţiile Ordinului M.A.I. nr. 665/2008, numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă.

Pentru a se putea inscrie la concursurile de admitere organizate la institutiile militare de invatamant, tinerii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie declaraţi “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic (verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne);
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat);
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 • nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt definite de lege;
 • să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile, respectiv de minimun 1,60 în cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră, specializarea marină.

Conţinutul dosarului de recrutare, graficul de recrutare şi calendarul admiterii, tematica, baremele şi probele de concurs se află afişate la avizierul de la sediul I.T.P.F. Iaşi, pe site-ul  www.itpfiasi.ro şi al instituţiilor de învăţământ.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la biroul Resurse Umane al I.T.P.F. Iaşi, la tel. 0232/460.061.


Loading...

loading...

Lăsați un comentariu

*